"
Overige Producten 
Kabels 
Account  
Offerte voor Bedrijven

Decibelmeter

Wat meet een decibelmeter?

Dit meetapparaat had ook belmeter kunnen heten, een decibel is namelijk eentiende deel van 1 “bel” is. Omdat in de praktijk de eenheid bel niet handig bleek, is het decibel geworden. Hoe werkt dat nu, het meten van geluid? In het apparaat zit een microfoon die het geluid registreert. Verder zit er elektronica in die het geluid analyseert en ten slotte een digitaal LCD scherm (soms zie je nog een decibelmeter met analoge VU meter) dat de gemeten waardes aangeeft. Meestal wordt meteen aangegeven of er een bepaald aantal decibel overschreden wordt. Zonder al te technisch te worden: een decibel is geen “eenheid” maar een getal dat een bepaalde intensiteitstoename weergeeft. Voor deze oplossing is gekozen omdat ons gehoor en geluid in het algemeen ook zo werken. Deze werkwijze en meetmethode is volledig gestandaardiseerd in internationale IEC normen.

Klassen, filters, frequenties en wegingen

Geluidsmeters zijn ingedeeld in 2 klassen, die elk een bepaalde mate van nauwkeurigheid weergeven. Meestal wordt de minder nauwkeurige klasse 2 decibelmeter gebruikt om een goede indicatie te krijgen van het geluidsvolume. Klasse 1 meters ziet u vooral terug bij de overheid en in laboratoria. Verder zijn er 3 toegestane meettijden vastgelegd, waarbij “slow” en “fast” gebruikelijk zijn (en de derde “impulse” zelden wordt toegepast). Daarnaast is er een indeling gemaakt voor wat betreft frequenties. U herkent dat beslist: lage frequenties zijn soms storender dan hogere. Om toch goed te kunnen meten, heeft het meettoestel bepaalde filters aan boord. Gebruikelijk is dat een klasse 2 decibelmeter met A-weging en C-weging werkt. U raadt het al, er is ook een filter met B-weging die echter niet zo vaak wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk.

Decibelmeting met computer

Een klasse 2 decibelmeter of andere variant kan gebruikt worden voor een kortstondige serie metingen. Daarnaast kunt hem ook gebruiken voor metingen over een meer of minder langere periode. Of voor zeer veel metingen achter elkaar. Daarvoor is het handig dat u de resultaten kunt invoeren, bewerken en opslaan in een computer. Daarom hebben wij ook modellen decibelmeter met USB interface in ons assortiment. Dit zogenoemde dataloggen wordt ondersteund door specifieke computerprogramma’s, die soms meegeleverd worden. Check bij dit soort types altijd de betreffende productpagina om te zien welk OS wordt ondersteund en of eventueel de datalogger al wordt meegeleverd bij de meter.

Richtingen en poten

Bij de specificaties van dit meetinstrument treft u nog enkele andere details aan. Zo wordt er meestal wel vermeld welke soort microfoon wordt gebruikt. Bijna steeds betreft het een condensatormicrofoon, vaak voorzien van klein membraan dat zeer gevoelig is. Verder wordt de richtingsgevoeligheid aangegeven. Omnidirectioneel betekent rondom gevoelig, directioneel betekent dat er een specifieke richting bepaald kan worden. Voor wat betreft plaatsing kunt u het beste ook even letten op de voeding en soort batterij. Ten slotte: sommige modellen hebben een standaard, vaak een driepoot zoals die ook bij camera’s wordt gebruikt.