Video versterker

De kern van een video versterker is tweeledig: het oppeppen van een videosignaal, waarbij er filtering plaatsvindt zodat alles wat het beeld verstoren kan weg gefilterd wordt en het opkrikken van de resolutie. De resolutie is het beeldoplossend vermogen, met andere woorden het aantal beeldpuntjes waaruit het beeld is opgebouwd. Het aantal ingangen en uitgangen, poorten genoemd, van de video versterker in combinatie met de interne video processor bepalen de capaciteit van de versterker. De capaciteit is een maat voor de kwaliteit van de versterker. De kracht van een videoprocessor wordt bepaald in welke mate dat deze in staat is om de helderheid van het beeldsignaal te verrijken. Dit is nauw verbonden aan de processing snelheid. Er zijn diverse karakteristieke parameters voor video versterkers. De slew rate is de hoeveelheid spanning per tijdseenheid. In populaire taal betekent dit de snelheid waarmee de spanning opbouwt of afvalt oftewel de opgaande en neergaande signaalflanken. Aangezien tijd ‘het omgekeerde’ is van frequentie is de snelheid dus tevens frequentie-afhankelijk. Hoogfrequente signalen hebben stijlere flanken dan laagfrequente signalen. De snelheid waarmee de video versterker, in het Engels video amplifier, deze flanken kan volgen wordt bepaald door de zijn slew rate en is een maat voor de kwaliteit van de versterker.

Verlengers/ repeaters/ boosters

Allekabels heeft in haar assortiment diverse HDMI- en DVI-verlengers oftewel -repeaters. Ook dit zijn video versterkers, echter met het ultieme doel een bepaalde afstand te overbruggen in een netwerkomgeving. Hiermee kunnen afstanden, al naar gelang de video versterker, van wel 120 meter overbrugd worden. De overdrachtssnelheid is rond de 11 GBit per seconden met zelfs een 36 bits kleurdiepte. Via deze ook wel booster genoemde video versterkers kan men een videosignaal via een computernetwerkkabel, ethernet UTP, verzenden. UTP staat voor unshielded twisted pair en dit betekent dat de computerkabel niet afgeschermd is tegen storingen. Bij een HDMI via UTP verlenger wordt het HDMI-signaal ingepakt in een TCP/IP-pakket, waarmee het dan over de ethernet computernetwerkkabel getransporteerd wordt. TCP/IP staat voor Transmission Control Protocol en IP voor Internet Protocol, de twee ‘voorschriften’ via welke het internet en de computernetwerken werken. Aan de ontvangstzijde wordt het HDMI signaal weer uit het TCP/IP-pakket gevist. De computernetwerkkabel wordt naast ethernet ook aangeduid als LAN- en bijvoorbeeld CAT6-kabel. LAN staat voor Local Area Network, het computernetwerk, en CAT is de aanduiding voor het type netwerkkabel. De gewone video versterker krikt het videosignaal op om het over een langere HDMI- of DVI-kabel tussen video-apparaat en monitor/beeldscherm te kunnen versturen.

Nog meer video versterkers

Naast de HDMI via UTP video versterker/repeater bestaat er ook een coax via UTP video versterker/repeater. Hiermee laten zich TV-signalen over grotere kabellengten versturen. De TV-videosignalen worden via de video versterker ingepakt in TCP/IP-pakketjes en zo over het computernetwerk gestuurd. Aan de ontvangstzijde wordt het TV-signaal weer uit het pakketje eruit gefilterd. Deze video versterker is uitermate geschikt voor die woningen en bedrijfspanden die alleen een AOP oftewel Abonnee Overname Punt hebben met een netwerkkabelaansluiting. De te overbruggen afstand bij deze video versterkers bedraagt maximaal 40 meter. Natuurlijk kunt u deze afstand vergroten door toepassing van duurdere FTP netwerkkabels. Dit zijn afgeschermde kabels zoals de naam foiled twisted pair al aangeeft.

Video versterker parameters

Een video versterker is in feite een chip of module, maar het is gebruikelijk om het apparaat waar het in zit die naam te geven. Een video versterker kan meerdere kanalen tegelijk processen en ook dit is een maat voor de kracht van een video versterker. Daarnaast kent het een maximale voedingsspanning, een bepaalde versterking en de bandbreedte, een samenstel van frequenties die gemakshalve voor de beeldvorming te vergelijken zijn met de rijstroken van een meerbaans autosnelweg, die versterkt kan worden. De bandbreedte van een video versterker ligt gewoonlijk tussen 2 MHz en 1 GHz. De versterking wordt zoals bij alle versterkers uitgedrukt in decibels, dB. Er is wel nog verschil tussen voltage gain, die meestal vrij laag is, hooguit enkele dB’s en video gain. Deze laatste kan oplopen tot zelfs 400 dB! Let wel, iedere 3 dB stijging is een verdubbeling! Een video versterker verbetert de beeldkwaliteit en resolutie oftewel scherpte van het beeld.

Filtering

De gebruikte video standaard bepaalt in met welke bandbreedte de videosignalen worden aangeleverd aan de video versterker. Deze standaarden worden door de versterker door middel van de juist versterking en filterkarakteristieken verwerkt. Video versterkers zijn geoptimaliseerd voor een hoge bandbreedte, weinig ruis en het aansturen van belastingen met een laagohmige impedantie. 75 ohm is een gangbare impedantiewaarde. Maar wat betekent dit in de praktijk? Filtering wordt toegepast om aliasing tegen te gaan. Aliasing is het effect dat twee verschillende signalen na omzetting van analoog naar digitaal en omgekeerd niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, als het ware elkaars aliassen zijn. Dit levert vervorming op. Denk aan een rafelige schuine lijn op het beeldscherm. Door nu aan de rand van die schuine lijn blokjes te ‘tekenen’ met ‘grijs geleidelijk overlopend in wit’-schakeringen bij een zwarte lijn op een witte achtergrond, als voorbeeld, ontstaat een zachtere overgang waardoor de lijn strakker lijkt in plaats van blokkerig. Op deze wijze past men anti-aliasing toe.

Videostandaards

Er zijn diverse videostandaards, waarvan er zich enkele hebben doorgezet. We bespreken hier twee, waarvan wij de video versterkers en -verlengers aanbieden: DVI en HDMI. DVI staat voor Digital Visual Interface en kwam in 1999 op de markt. Ook al is deze videostandaard inmiddels op gevolgd door DisplayPort en HDMI, het is nog steeds aanwezig op de elektronica-apparatuur en computers. DVI heeft als voornaamste kenmerken dat het een ongecomprimeerd videosignaal verwerkt en het mogelijk is om twee parallelle verbindingen te maken om zo de beschikbare bandbreedte te verdubbelen. Dit komt dan ten goede aan de beeldschermresolutie en de beeldverversing oftewel refresh rate. Beide laatstgenoemde parameters vormen een maat voor de kwaliteit van het beeld. Er zijn vier varianten: DVI-A voor een ’oud’ analoog videosignaal, DVI-I voor een combinatie van analoog en digitaal, DV-D voor een puur digitaal videosignaal en DVI-D HDCP voor een digitaal videosignaal dat tegen kopiëren beveiligd is via het HDCP-protocol. HDCP staat voor High Bandwidth Digital Content Protection. DVI transporteert alleen videosignaal. HDMI oftewel High Definition Multimedia Interface, dat 2002 op de markt kwam, draagt naast het videosignaal ook audio over. Ook HDMI werkt men ongecomprimeerd signaal en is de hedendaagse standaard in videosignaalverwerking. HDMI bestaat ook nog in een mini- en micro-variant.